Wybierz wykład:

Mistyka: definicje i kierunki
Mistyka - dusza czy ciało? Psycholog bada mistyka
Typy mistyki: mistyka jedności
Typy mistyki: mistyka oblubieńcza (mistyka a erotyka)
W przygotowaniu wielkiego spotkania - Thomas Merton
Postaci: Jan Paweł II i św. Faustyna Kowalska
Postaci: Freud a żydowska tradycja mistyczna.
Mistyka czy etyka? Filozofia dialogu w sporze z mistyką
Mistyczny New age: droga na skróty?
Mistyk w szpitalu psychiatrycznym
Czy mistyk może być psychoterapeutą, a psychoterapeuta mistykiem?


dominikanie w Polsce