zapraszamy


Oficjalna strona MSZY ŚWIĘTEJ
sprawowanej w każdą niedzielę
o dwunastej w południe
w Bazylice Świętej Trójcy w Krakowie

:: Z A P R A S Z A M Y ::

:: 1 2 na F a c e b o o k' u::